חייבים לעצור את הסיפוח

הסיפוח ישנה את דמותה ואופיה של מדינת ישראל לנצח ויגבה מחיר בטחוני, כלכלי, מדיני ומוסרי מכל אחת ואחד מאיתנו.